Copyright 2009-2019 Lila Wax Bar.

LILA WAX BAR specialices on Brazilian, Boyzilian or Manzilian ( waxing for men )

Do you have any questions?  Find out more under "Wax 101"

 

Why waxing??

Simple, last longer, feel smoother, silky, cleaner and sexy.

How long does the hair have to be before a  first time brazilian??

At least 5 mm long or 3 weeks without shaving!!!!!

What do I need to have in mind before my brazilian?

Your hair must be as long as we wrote before and take a shower before you come to get waxed.

Book a time: 070 - 355 553 28

Write her: lilawaxbar@gmail.com

LILA WAXBAR är specialiserad på Brasiliansk vaxning för både kvinnor och män.

Har du frågor? Ta reda på mer under  "Wax 101"

 

Varför är vaxning det bästa alternativet?

-Det är enkelt, ger ett långvarigt resultat, du känner dig mjuk, len och sexig.

 

Hur långt måste håret vara för en  1:a brasiliansk vaxning?

-Håret måste vara minst  5 mm långt eller ha genomgått en period på 3 veckor utan rakning!!!!!

 

Vad bör jag tänka på innan en brasiliansk vaxning?

-Håret måste vara minst 5 mm  som vi nämnde tidigare, du bör också duscha innan du kommer för att vaxa dig.