POLICY & REGLER

För att säkerhetsställa att din behandling går så bra som möjligt, kom ihåg följande:

​Kom i tid! 

Kom gärna några minuter ( 5 - 10 min. ) innan din bokning börjar.

Om det är ditt första besök hos mig kan jag behöva några extra minuter för att prata ihop oss om besöket.  

Om du är försenad, ring eller sms:a mig och jag gör mitt bästa för tillmötesgå dig.

Beroende på hur mycket tid jag har kvar av din behandling och när min nästa kund är inbokad så måste jag eventuellt boka om din tid.

 

Tänk på: ​​

  • Jag vill ge dig den bästa möjliga servicen.

  • Jag vill vara noggranna.

  • Jag behöver tid att sterlisera och göra i ordning för min nästa kund. 

 

Behöver du ändra din bokning?

Inga problem. Ring eller sms:a mig minst 24 timmar före din behandling och jag gör mitt bästa för att tillmötesgå dig.

 

Om du önskar avboka eller flytta din tid ber jag dig att göra detta i god tid, dock senast 24 timmar innan behandlingstillfället.

Avbokning gör du genom att ringa eller sms:a till 070 - 355 53 28

Lämna ALDRIG ett meddelande på telefonsvararen om jag är upptagen, sms:a istället!

 

Om detta inte görs debiterar jag 500 SEK oavsett orsak för att täcka lönekostnaderna under den tiden du har reserverat! 

 

OBS 1: Jag godkänner INGA avbokningar via email, Facebook, Messenger eller meddelande på telefonsvararen! 

Du kommer då att bli debiterad enl avgifterna ovan.

 

OBS 2: Om du har mer än en sen avbokning eller att du inte dyker upp utan att höra av dig.  Kan du behöva betala i förväg för eventuella framtida bokningar.

OBS 3: Om du blir sjuk eller har sjuka barn så gäller tyvärr samma regler oavsett orsak då vi ändå står med din reserverade tid.

SERVICE ROOM POLICIES.

Observera att följande gäller i mitt behandlingsrum.

  • Endast en kund  tillåts i behandlingsrummet åt gången.

  • Det är inte tillåtet att ta bilder eller filma i behandlingsrummet.

  • Husdjur är inte tillåtna i min salong.

  • Vill du ta med ditt barn till salongen?  Lämna barnet gärna hemma! Under den behandling du bokat krävs det fullfokus från min sida för att kunna utföra din behandling. Jag har haft flera kunder som tagit med sina barn där de får sitta med telefonen  eller iPad medan kunden får sin behandling och i de flesta fallen går det bra, men bara för 5-10 minuter!  När jag håller på med behandlingar, kan jag inte känna mig ansvarig för att ha uppsikt över ditt barn, och är barnet i den ålder där den inte vill sitta still blir detta ett problem!  Mina behandligar kräver 100% fokus och jag vill kunna ge det fokus på mitt jobb och inte ha ett vakande öga över vart barnet är och vad den gör.  Jag har även tända ljus och inredning jag är rädda om. Ingen rolig situation som uppstår om barnet bränner sig, gör sig illa eller har sönder något. Jag har ingen lekhörna i salongen.   Jag förstår att situationer kan uppstå där barn bli sjuka eller hemskickade från skolan men tyvärr vill jag inte detta sjuka barn tas med till min salong.  Både av smittorisk och andra skäl. 

  • Har du igen som kan ta hand om ditt barn och barnet är frisk, då får  du ta med ditt/ dina barn men Du är ansvarig. Lämna allt stadat.!  Barnen får inte skricka, springa, hoppa eller röra grejer i salongen. Tänk att det finns en till person som också jobbar i salongen!

 

Åldersgräns 18 år för Brasiliansk vaxning. 

Åldersgräns 16 år för  Vaxning. 

Om du är mellan 16 - 18 år, behöver jag att dina vårdnadshavare signera på ....

Tack för att du respekterar min och din tid och vill komma till mig!

 
 
 

Integritetspolicy- Dataskyddslagen GDPR –

LWB värnar om dina personuppgifter


Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar. Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation), som är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer med början den 25 maj 2018.
Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på lilawaxbar@gmail.com.
1.1. Vilka uppgifter sparar LWB om mig när jag bokat en behandling?


För att uppfylla vår del i tjänsteavtalet sparar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Fakturaadress
• Födelsedatum
• Behandlingshistorik
• Övrig information
• Upplysningar som du själv valt att lämna
• Kön
• Bilder som du själv valt att ladda upp
Vi hanterar dina uppgifter för att skicka bokningsbekräftelser och bokningspåminnelser, administrera bokningar samt om- och avbokningar, behandla ärenden i kundservice, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.
Uppgifter lämnade i vårt bokningssystem sparas i 36 månader efter din senaste behandling.
1.2 Vilka uppgifter sparar LWB om mig när jag handlat på lilawaxbar.se ?


För att uppfylla vår del i köpeavtalet att leverera och ta betalt för de produkter och tjänster du köpt hos oss sparar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• E-postadress
• Mobilnummer
• Adress
• Kommunikationspreferens
• Köphistorik
• Kommentarer som du själv valt att lämna
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna säkerhetsställa leverans av dina produkter och tjänster, ta betalt, hantera ärenden i kundservice, identifikation, marknadsföring, hantering av garanti- och reklamationsärenden, avisera status på din leverans samt låta dig logga in på Mina sidor. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.
För att genomföra ett köp på lilawaxbar.se måste du aktivt godkänna våra köpvillkor. I samband med det godkänner du även vår integritetspolicy.
Uppgifter lämnade i samband med köp i vår e-handel sparas i 36 månader efter ditt senaste köp.
1.3 Vilka uppgifter sparar LWB om mig när jag har handlat i någon av LWB fysiska enheter?


För att uppfylla vår del i köpeavtalet att leverera och ta betalt för de produkter och tjänster du köpt hos oss sparar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• E-postadress
• Mobilnummer
• Adress
• Kommunikationspreferens
• Köphistorik
• Kommentarer som du själv valt att lämna
Vi hanterar dina uppgifter för att kunna säkerhetsställa leverans av dina produkter och tjänster, ta betalt, hantera ärenden i kundservice, identifikation, marknadsföring, hantering av garanti- och reklamationsärenden, avisera status på din leverans samt låta dig logga in på Mina sidor. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.
För att genomföra ett köp på lilawxbar.se måste du aktivt godkänna våra köpvillkor. I samband med det godkänner du även vår integritetspolicy.
HUR LÄNGE SPARAS?
1.4 Vilka uppgifter sparar LWB för att hantera ärenden i kundservice?


För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) att lösa ärenden i kundservice eller av kundservicekaraktär sparar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• E-post
• Telefonnummer
• Kommentarer, synpunkter och svar som du själv valt att lämna till oss i e-post eller via kontaktformulär på vår hemsida.
Uppgifter som LWB inte sparar men ändå tar del av är:
• Kommentarer angående LWB eller våra produkter och tjänster som du själv valt att lämna på sociala medier, bloggar eller annan plats på internet.
Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera i samband med kundserviceärenden, hantering av returer, reklamationsärenden, nöjd-kund-garanti, information om annulleringar, återbetalning, svar på kommentarer på annan plats på internet samt identifiering.
Kundserviceärenden inskickade till oss via e-post eller via formulär på vår hemsida sparas tills ärendet är avslutat.
Uppgifter som du själv valt att lämna angående LWB varumärke, produkter eller tjänster på annan plats på internet, tex i blogg eller social kanal, sparas i enlighet med gällande regler för respektive plattform och är inget LWB kan ta ansvar för.
1.5 Vilka uppgifter sparar LWB om jag deltagit i en tävling?


För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) och i syfte att genomföra, utvärdera och administrera tävlingar sparar vi följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Postadress
• E-post
• Telefonnummer
• Kommentarer och svar som du själv valt att lämna.
• Ev. tillåtelse att skicka e-postmarknadsföring
Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera före och efter tävling samt administrera vinst.
Uppgifter som lämnats i samband med tävlingar raderas så snart tävlingen är avslutad.
1.6 Vilken information samlar LWB in i syfte att utveckla och förbättra produkter och tjänster?
I syfte att ständigt förbättra våra produkter och tjänster samt kunna erbjuda dig en mer personlig upplevelse (berättigat intresse) sparar vi följande uppgifter:
• Teknisk information t.ex. IP-nummer, device, information om cookies
• Köphistorik
• Feedback på våra produkter och tjänster
• Demografisk information t.ex. ålder och kön
• Geografisk information t.ex. språkpreferens och plats
• Klick- och besökshistorik
Vi hanterar dina uppgifter i syfte att anpassa och förbättra vår hemsida, utveckla och förbättra vårt erbjudande, sortera in kunder i segment baserat på intresse och beteendemönster, jämföra historiska data samt förbättra IT-system.
Personuppgifter lagrade i syfte att analysera och förbättra vårt erbjudande sparas i 36 månader. 1.7 Vilka uppgifter sparar LWB för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?
LWB sparar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftningen.
2. Hur länge sparar LWB uppgifter om mig?


LWB sparar aldrig en uppgift längre än vad vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än vad lagen medger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det sker enligt lag.
3. Hur kan jag ändra min preferens för kommunikation från LWB?


Du kan enkelt ändra din preferens för kommunikation (av- eller påregistrera dig för kommunikation) genom vår bokningstjänst.
4. Hur vet jag att informationen som LWB har om mig är lagrad på ett säkert sätt?


Dina personuppgifter är trygga hos oss. Våra IT-system är säkert uppsatta för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss på lilawaxbar@gmail.com så hjälper vi dig.
5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?


I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade, raderade, blockerade eller flyttade.
Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här. https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/
6. Hur kan jag få uppgifter som LWB har om mig raderade?


Kontakta oss på lilawaxbar@gmail.com så raderar vi all information vi har om dig som vi inte är skyldiga att spara enligt t.ex. skatte- och bokföringslagstiftningen. Notera att om du ber oss radera information om dig kommer du inte längre kunna boka behandlingar eller besök via lilawaxbar.se. Du är dock självklart alltid välkommen att skapa nya inloggningsuppgifter om du så önskar. Om du önskar avsäga dig kommunikation från oss via e-post klickar du enklast på länken längst ner i det senaste e-postmeddelandet som du fått av oss.
7. Hur får jag en sammanställning av den information som LWB sparat om mig?


Kontakta oss på lilawaxbar@gmail.com så hjälper vi dig.
Observera att uppgifter om dig av säkerhetsskäl endast skickas till den adress där du är folkbokförd.
8. Hur hanterar LWB cookies?


En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Cookie policy På denna webbplatsen använder vi cookies och liknande tekniker så som lokal lagring och sessionslagring. Vi använder cookies och lokal lagring för att göra webbplatsen bättre för dig som besöker webbplatsen. Gör du till exempel några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i en cookie. Om cookies och liknande tekniker En Cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator/surfplatta/telefon i webbläsaren som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Olika typer av cookies Det finns olika typer av cookies, på denna webbplats kan följande komma att användas: Beständig cookie. De sparar en fil som ligger kvar under en längre tid på din dator/surfplatta/telefon. Sessionscookie. Under tiden du är inne på vår webbplats kan denna komma att lagras temporärt i din dators/surfplattas/telefons minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Tredjepartscookie. En tredjepartscookie kommer från tredje part. Dessa cookies kommer alltså från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Cookies som t.ex. används för webbstatistik eller inbäddat innehåll på webbplatsen är exempel på typiska tredjepartscookies. Vi använder oss av följande cookies Nödvändiga cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats. De gör det till exempel möjligt för dig att logga in på webbplatsen, fylla i formulär eller liknande. Funktionella cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig och komma ihåg dina preferenser. Vad vi samlar in och lagrar Hur vi använder cookies och liknande tekniker Vi använder cookies för funktionaliteten av webbplatsen. När du klickar ner cookiebannern sparas en textsträng lokalt i din webbläsares Local Storage för att webbplatsen ska kunna se att du redan klickat ner cookiebannern nästa gång du besöker webbplatsen. Vi använder Google maps på vår webbplats, därför sparas tredjepartscookies från Google. Här kan du läsa mer om Googles cookies: https://policies.google.com/technologies/cookies Blockera cookies Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till all funktionalitet på webbplatsen. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se din webbläsares inställningar för mer information om detta. Observera att en del funktioner på webbplatsen kan sluta fungera om du blockerar cookies i din webbläsare. Lag om cookies Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
9. Delar LWB information om mig med tredje part?


Dina uppgifter kan delas med s.k. personuppgiftsbiträden, dvs företag som hanterar personuppgifter för LWB räkning. Bokningssystem – För att kunna hantera och administrera bokningar
Logistikpartner – För att kunna plocka och skicka varor
Transportör – För att kunna leverera de varor du köpt hem till dig eller till ditt utlämningsställe
Betallösning – För att kunna ta betalt för produkter och tjänster
IT-tjänster – För att kunna erbjuda tekniska plattformar där du kan möta oss till exempel e-handelsplattform Vi har aldrig, och kommer aldrig att förmedla eller sälja information om dig till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden. Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.
10. Från vilka källor hämtar LWB uppgifter om mig?


Bortsett från de uppgifter som vi samlar in om dig eller som du själv väljer att lämna till oss kan vi begära information om din kreditvärdighet från kreditbolag eller bank. Det gäller till exempel om du vill handla på faktura.
11. Kommer LWB ändra den här integritetspolicyn?


Ja, det kan hända – i enlighet med lag samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. Kundservice har alltid alla versioner av den här policyn sparade, och detta är version 1.1.
Vem är ansvarig för de personuppgifter LWB samlar in?


Lila WAx Bar, org. nummer: 731229-6722 på adressen Storgatan 59, 852 30 Sundsvall är ansvarig för de personuppgifter som LWB samlar in (s.k. personuppgiftsansvarig). Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på LWB, vart vänder jag mig?
Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på LWB är du alltid välkommen att kontakta oss på lilawaxbar@gmail.com